Hyppää sisältöön

Tuhkan sirottelua koskevaan tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/2601/10/2022
Antopäivä: 1.12.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi hyvää hallintoa ja viranomaisen neuvontavelvollisuutta koskevan päätöksensä Metsähallituksen tietoon.

Metsähallituksesta ei ollut vastattu kantelijan tiedusteluun ja neuvontapyyntöön hallintolain edellyttämällä tavalla. Metsähallitus ei myöskään ollut noudattanut riittävää huolellisuutta lähettäessään kantelijalle erehdyksessä tuntemattoman vainajan tuhkan sirottelua koskevan suostumuksen.

Metsähallitus ilmoitti selvityksessään panostaneensa hakemusten ja muiden pyyntöjen käsittelyprosessien sujuvuuteen ja laatuun, laatineensa ohjeistuksia ja ryhtyneensä muihin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei vastaavaa sekaannusta pääsisi tapahtumaan uudelleen.