Hyppää sisältöön

Toistuvaissuoritusten ulosmittaaminen

Diaarinumero: OKV/504/1/2011
Antopäivä: 15.10.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kihlakunnanulosottomiehen huomion ulosottokaaren 4 luvun 20 §:ssä mainittuun oikeusohjeeseen, jonka mukaan toistuvaissuorituksissa ulosmittauskielto koskee jäljellä olevaa maksukautta. Kihlakunnanulosottomies oli kantelijan ilmoittamassa tapauksessa virheellisesti ulosmitannut koko toistuvaissuorituksen, suojaosuutta lukuun ottamatta. Kihlakunnanulosottomiehen esimies, johtava kihlakunnanvouti, teki kuitenkin välittömästi virheen havaittuaan itseoikaisupäätöksen, jolla liikaa ulosmitattu rahamäärä palautettiin ulosottovelalliselle, joten tämä ei  käytännössä ehtinyt kärsiä vahinkoa.