Hyppää sisältöön

Toimeentulotukipäätöksessä lausuttava hakemuksen osittaisesta hylkäämisestä

Diaarinumero: OKV/1379/1/2015 OKV/14/1/2016 OKV/72/1/2016
Antopäivä: 5.9.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli sähköpostihakemuksellaan 19.9.2015 hakenut kaupungin perusturvatoimelta toimeentulotukea loka-, marras- ja joulukuulle 2015. Kantelijalle oli 29.9.2015 myönnetty toimeentulotukea lokakuulle 2015. Kantelija arvosteli kaupungin perusturvatoimea siitä, että toimeentulotukea ei ollut myönnetty lokakuuta pidemmälle ajalle ja että perusturvatoimi oli edellyttänyt hänen toimittavan vastaisuudessa kuukausittaiset toimeentulotukihakemukset.

Vaikka etuuskäsittelijän  päätöksen lopputuloksesta ei ollut sinänsä jäänyt epäselvyyttä, apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään, että ottaen huomioon perustuslain, hallintolain ja toimeentulotuesta annetun lain vaatimukset perustellun päätöksen antamisesta etuuskäsittelijän päätöksessä olisi tullut nimenomaisesti lausua kantelijan 19.9.2015 tekemän hakemuksen hylkäämisestä marras- ja joulukuun 2015 toimeentulotuen osalta sekä nimenomaisesti perustella tuo hylkääminen. Näin meneteltäessä kantelijalle olisi turvattu mahdollisuus hakea etuuskäsittelijän päätökseen muutosta myös kiistanalaisen toimeentulotuen määräytymisajan osalta ja saada siten halutessaan viime kädessä hallintotuomioistuimen kannanotto määräytymisaikaan.

Kantelija oli sähköpostihakemuksellaan 19.12.2015 hakenut perusturvatoimelta sekä toimeentulotukea tammikuulle 2016 että lisäystä joulukuun 2015 toimeentulotukeen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että toimeentulotuesta 15.1.2016 tehdyllä etuuskäsittelijän päätöksellä oli siihen tehdyn nimenomaisen kirjauksen mukaan myönnetty kantelijalle toimeentulotukea ajalle 1.1.–31.1.2016. Päätöksellä oli siten ratkaistu kantelijan hakemus tammikuun 2016 toimeentulotuen osalta. Päätöksen perusteena olevassa samaa ajanjaksoa koskevassa toimeentulotukilaskelmassa oli kuitenkin otettu huomioon ainakin tiettyjä kuluja joulukuulta 2015. Tällaisenaan päätös jätti jossain määrin epäselväksi joulukuun 2015 toimeentulotukea koskevan kantelijan lisähakemuksen kohtalon. Tosin päätökseen kirjatuista hakemustiedoista ja esimerkiksi tiettyjen kulujen huomioon ottamisesta oli pääteltävissä, että päätöksellä oli ollut tarkoitus ratkaista myös joulukuun 2015 toimeentulotukea koskeva kantelijan lisähakemus. Apulaisoikeuskansleri totesikin tämän toimeentulotukipäätöksen osalta käsityksenään, että päätöksessä olisi tullut nimenomaisesti lausua joulukuun 2015 toimeentulotukea koskevan kantelijan lisähakemuksen ainakin osittaisesta hylkäämisestä sekä myös nimenomaisesti perustella tuo hylkääminen.

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin perusturvatoimen tietoon näkemyksensä siitä, että toimeentulotukipäätöksiin on sisällytettävä hakemusten osittaista hylkäämistä koskevat nimenomaiset lausumat ja perustelut.