Hyppää sisältöön

Toimeentulotukipäätöksen täytäntöönpano

Diaarinumero: OKV/1931/1/2013
Antopäivä: 27.5.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelijalle maksettavaksi määrätty toimeentulotuki oli maksettu kunnan tililtä kolme viikkoa päätöksenteon jälkeen.

Toimeentulotuesta annetun lain mukaan päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että täytäntöönpanon ei voitu katsoa tapahtuneen laissa tarkoitetulla tavalla viivytyksettä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan perusturvaosaston huomiota toimeentulotukipäätösten viivytyksettömään täytäntöönpanoon.