Hyppää sisältöön

Toimeentulotukipäätöksen täytäntöönpano

Diaarinumero: OKV/79/1/2012
Antopäivä: 24.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelijalle myönnetty perustoimeentulotuki oli erehdyksessä jäänyt laittamatta maksuun. Toimeentulotuesta annetun lain mukaan päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät on suoritettava asianmukaisesti ja viivytyksettä. Asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta virkatehtävien hoitamisessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti päätöksessään kunnan sosiaaliviranomaisten huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa ja toimeentulotukipäätösten viivytyksettömään täytäntöönpanoon.