Hyppää sisältöön

Toimeentulotukiohjeen lainmukaisuus

Diaarinumero: OKV/508/1/2011
Antopäivä: 20.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli sitä, että kaupungin toimeentulotukiohjeen mukaan toimeentulotuessa hyväksyttiin ensisijaisesti julkisessa terveydenhuollossa määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä aiheutuneet kustannukset.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka julkisten terveydenhuoltopalvelujen on katsottu olevan ensisijainen terveydenhuollon palvelujärjestelmä, jonka palvelujen käyttämisestä aiheutuneet menot on hyväksytty toimeentulotuessa, ei tästä periaatteesta automaattisesti seuraa se, että reseptilääkkeestä aiheutuvien menojen huomioiminen olisi riippuvainen siitä, onko lääkkeen määrännyt yksityislääkäri vai julkisen terveydenhuollon palveluksessa oleva lääkäri. Oleellista on se, että lääke on potilaan terveyden hoitamisen vuoksi tarpeellinen. Kyseisen seikan arvioimisessa ei puolestaan merkitystä ole sillä, kuka lääkkeen on määrännyt. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin tietoon kyseisen näkemyksensä reseptilääkkeiden aiheuttamien menojen hyväksymisestä toimeentulotuessa.