Hyppää sisältöön

Toimeentulotukihakemusten lainmukainen käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/222/1/2015
Antopäivä: 23.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: muu toimenpide

Kaupungin toimeentulotukihakemusten käsittelyssä oli ollut viiveitä asiasta kannelleen henkilön kohdalla sekä yleisemminkin siten, että hakemusten käsittelyaika oli noin 15 päivää kun toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:n mukainen enimmäiskäsittelyaika on seitsemän arkipäivää. Selvityksensä mukaan kaupunki oli oletettua suuremman asiakasmäärän vuoksi palkannut 13 uutta määräaikaista etuuskäsittelijää ja uudistanut toimeentulotukeen liittyvää ohjeistusta.

Toimeentulotuki kuuluu kunnan järjestämisvastuulla olevaan sosiaalihuoltoon, jonka ohjaus ja valvonta kuuluu ensisijaisesti alueellisille aluehallintovirastoille (avi). Sieltä saadun selvityksen mukaan avi oli jo kiinnittänyt tilanteeseen huomiota valtakunnallisen seurantakyselyn tulosten perusteella. Avi ilmoitti valvovansa kaupungin käsittelyaikatilannetta ja ryhtyvänsä tarpeen vaatiessa toimenpiteisiin lainvastaisen tilanteen korjaamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri ei näissä olosuhteissa ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin vaan jäi seuraamaan tilannetta ja avin toimenpiteitä asiassa avilta tässä tarkoituksessa pyytämänsä selvityksen perusteella.