Hyppää sisältöön

Toimeentulotukihakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1198/1/2016
Antopäivä: 8.12.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota toimeentulotukihakemusten viivytyksettömään käsittelyyn. Kunta ei ollut käsitellyt täydentävää toimeentulotukea koskevaa hakemusta säädetyssä määräajassa. Viivästyminen oli johtunut siitä, että asiaa käsitellyt sosiaalityöntekijä oli erehdyksessä luokitellut hakemuksen ennenaikaisesti tehdyksi perustoimeentulotukihakemukseksi.