Hyppää sisältöön

Toimeentulotukihakemus olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1689/1/2018
Antopäivä: 4.3.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen noudattamiseen sekä huolelliseen harkintaan lisäselvitysten hankkimisessa. Kela oli ylittänyt kantelijan toimeentulotukihakemuksen käsittelyssä laissa säädetyt hakemuksen täydennyttämistä ja päätöksen tekemistä koskevat seitsemän arkipäivän määräajat. Päätöksen antamista oli viivästyttänyt tarpeettomaksi osoittautuneen selvityksen hankkiminen.