Hyppää sisältöön

Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/967/1/2014
Antopäivä: 19.8.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli hakenut toimeentulotukea kaupungin sosiaalitoimeen 22.4.2014 jättämällään hakemuksella. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä oli tehty 12.5.2014. Päätöstä ei ollut näin tehty viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta ja toimeentulotukiasian käsittelyssä oli siten laiminlyöty noudattaa toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyjä käsittelyaikoja. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin perusturvalautakunnan huomiota toimeentulotukihakemusten viivytyksettömään käsittelyyn ja toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyihin käsittelyaikoihin.