Hyppää sisältöön

Toimeentulotukiasian käsittely

Diaarinumero: OKV/997/1/2010
Antopäivä: 2.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli toimeentulotukiasiansa käsittelyä kuntayhtymässä. Apulaisoikeuskansleri saattoi kuntayhtymän tietoon näkemyksensä siitä, ettei toimeentulotukihakemusta voida edellyttää laadittavan tietylle lomakkeelle samoin kuin siitä, että tarjotessaan mahdollisuuden sähköiseen asiointiin viranomaisen tulee sallia asiakirjojen toimittaminen muun muassa sähköpostitse siitä huolimatta, ettei sähköpostitse lähetetyn viestin tietoturvaa kyetä varmistamaan. Tarjotessaan mahdollisuuden sähköiseen asiointiin viranomaisen on kuitenkin selkeästi kerrottava asiakkaille siihen liittyvästä tietoturvaongelmasta samoin kuin sähköpostiosoitteesta, jota asioinnissa on käytettävä. Edelleen apulaisoikeuskansleri saattoi kuntayhtymän tietoon näkemyksensä siitä, ettei viranomaisen tule lähtökohtaisesti vaatia esitettäväksi sellaista selvitystä, joka on jo sen käytettävissä.

Kantelija oli toimittanut oikeuskanslerin virastoon myös toisen kirjoituksen, joka koski toimeentulotukiasian käsittelyä hallinto-oikeuden palautuspäätöksen perusteella.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että toimeentulotukiasiassa on siinäkin tapauksessa, kun kysymys on hallinto-oikeuden palautuspäätöksen perusteella uudelleen käsiteltäväksi tulevasta asiasta, kysymys perustuslain 19 §:n 1 momentissa jokaiselle turvatusta oikeudesta välttämättömään toimeentuloon. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuntayhtymän huomiota siihen, että toimeentulotukiasiat on käsiteltävä muutoksenhakuviranomaisen palautuspäätöksen perusteella hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Edelleen hän totesi, että viranomaisen on järjestettävä toimintansa ja asiakirjojen kulku viranomaisessa siten, ettei asioiden käsittely ja ratkaiseminen sen vuoksi tarpeettomasti viivästy.