Hyppää sisältöön

Toimeentulotukea koskevan valituksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/151/10/2020
Antopäivä: 20.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota perustuslain asianmukaista ja viivytyksetöntä käsittelyä koskevan säännöksen soveltamiseen. 

Kantelijan toimeentulotukea koskevien valitusten käsittely oli kestänyt noin 1 vuoden ja noin 9,5 kuukautta. Kun otettiin huomioon toimeentulotuen luonne viimesijaisena toimeentuloa turvaavana etuutena, oli kantelijan toimeentulotukea koskevien valitusten käsittely viivästynyt. Hallinto-oikeus ei ollut esittänyt valitusten käsittelyn viivästymiselle hyväksyttävää syytä.