Hyppää sisältöön

Toimeentulohakemuksen käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/261/1/2014
Antopäivä: 9.2.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli hakenut toimeentulotukea sähköisesti. Kantelijan hakemus oli saapunut sosiaalitoimeen 29.1.2014 ja päätös on tehty 12.2.2014. Hakemuksen käsittelyaika oli ollut 10 arkipäivää.

Kaupunki toteaa selvityksessään, että kantelijan toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika on ylittänyt toimeentulotukilain 14 a §:ssä säädetyn ajan. Selvityksen mukaan toimeentulohakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tuossa vaiheessa hakemusten käsittely oli ruuhkautunut.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota siihen, että toimeentulotukihakemukset tulee käsitellä viivytyksettä ja toimeentulotuesta annetussa laissa säädetyissä määräajoissa.