Hyppää sisältöön

Todistelutoimikunnan mietintö

Diaarinumero: OKV/39/20/2012
Antopäivä: 20.1.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeusministeriö pyysi lausuntoa todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan sääntelyn uudistamista pohtineen toimikunnan mietinnöstä. Oikeuskansleri totesi lausunnossaan pitävänsä toimikunnan esittämää rikosasioiden tuomitsemiskynnyksen sääntelyä onnistuneena ja totesi ehdotetun säännöksen ohjaavan tuomioistuimia kiinnittämään huomiota näyttöä koskevaan epävarmuuteen.

Oikeuskansleri piti perusteltuna säätää yleissäännös todisteiden hyödyntämiskiellosta. Hän totesi kuitenkin, että toimikunnan esittämä epäillyltä muussa viranomaismenettelyssä hankitun lausunnon hyödyntämistä rikosprosessissa koskeva säännös oli monelta osin varsin tulkinnanvarainen. Oikeuskanslerin mukaan sitä oli syytä vielä harkita ja pyrkiä täsmentämään niitä tilanteita, milloin kertomus on hyödyntämiskelvoton. Toimikunta ei ollut mietinnössään käsitellyt esimerkiksi käytännön laillisuusvalvontatyössä esiintyvää kysymystä epäillyltä ennen rikosprosessia asian alustavassa selvittämisessä hankitun selvityksen hyödynnettävyydestä.