Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimiston käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/1811/10/2021
Antopäivä: 13.7.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asian käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija oli laittanut asiansa vireille tietosuojavaltuutetun toimistossa heinäkuussa 2019. Selvityspyyntö rekisterinpitäjälle oli lähetetty huhtikuussa 2020, ja vastinetta kantelijalta oli pyydetty kesäkuussa 2021. Asia oli lopulta ratkaistu maaliskuussa 2022, joten asian käsittely oli kestänyt hieman yli kaksi ja puoli vuotta.  Selvityksen perusteella asiaan ei liittynyt sen pitkää käsittelyaikaa selittäviä erityisiä syitä. Oikeuskanslerin arvion mukaan asian käsittely oli aiheettomasti viivästynyt.