Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimiston käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/1025/10/2021
Antopäivä: 6.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asian käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä. 

Kantelija oli lähettänyt elokuussa 2020 pyynnön rekisteröidyn oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi rekisterinpitäjästä. Hän ei ollut saanut pyyntöön vastausta. Tietosuojavaltuutetun toimistolta huhtikuussa 2022 saadun tiedon mukaan asiaa ei ollut edelleenkään ratkaistu, joten asian käsittely oli kestänyt noin vuoden ja kahdeksan kuukautta. Selvityksen perusteella asiaan ei liittynyt sen pitkää käsittelyaikaa selittäviä erityisiä syitä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan asian käsittely oli aiheettomasti viivästynyt.