Hyppää sisältöön

Tietojen pyytäjälle tulisi kertoa mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi

Diaarinumero: OKV/1127/1/2016
Antopäivä: 14.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti yliopiston huomiota tietopyynnön käsittelyä koskevien julkisuuslain säännösten noudattamiseen.

Yliopiston työntekijä oli arvioinut, ettei hän voinut luovuttaa kantelijan puhelimitse pyytämiä tietoja. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijalle olisi tullut ilmoittaa kieltäytymisen syy ja informoida siitä, että tietopyyntöä koskeva asia voidaan saattaa asianomaisen viranomaisen ratkaistavaksi.