Hyppää sisältöön

Tiedusteluun vastaaminen viivästyi Kelassa

Diaarinumero: OKV/201/10/2020
Antopäivä: 3.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota tiedusteluihin vastaamiseen hallintolain säännösten mukaisesti viivytyksettä.

Kelassa oli käsiteltävänä apulaisoikeuskanslerin päätöksessään esittämä kantelijalle maksettava hyvitys. Kelan selvityksen mukaan kantelija oli jättänyt hyvitysasiaa koskevan soittopyynnön 12.2.2020. Kantelijan kertoman mukaan hän oli jättänyt soittopyynnön Kelan lakimiehelle vaatiakseen valitusohjeita saamaansa hyvityspäätökseen ja erittelyitä hyvityksestä. Kantelijan soittopyyntöön oli vastattu vasta 25.3.2020.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen tulee vastata sen käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan tiedusteluun viivytyksettä. Kantelijan soittopyyntöön ja tiedusteluun vastaaminen oli viivästynyt Kelassa.