Hyppää sisältöön

Tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1843/1/2014
Antopäivä: 16.8.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelijan tiedusteluihin ei ollut asianmukaisesti ja riittävän joutuisasti vastattu siten, että kantelijalle olisi välittynyt kohtuullisessa ajassa riittävän selkeä kuva siitä, mitä hänen tiedusteluilleen ja asialleen oli viranomaisessa tapahtunut.