Hyppää sisältöön

Tiedusteluihin vastaaminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Diaarinumero: OKV/116/10/2020
Antopäivä: 21.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota hallintolain säännöksiin asioiden asianmukaisesta käsittelystä.

Kantelija ei ollut saanut vastausta tietosuojavaltuutetun toimistoon tekemiinsä kanteluihin, eikä hän saanut vastausta myöhemmin tekemiinsä tiedusteluihin kanteluittensa käsittelystä. Myöskään oikeuskanslerinviraston esittelijän tiedusteluun kantelijan vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheesta ei vastattu. Tietosuojavaltuutetun selvityksen mukaan toimistossa oli tapahtunut virhe sekä kantelijalle että oikeuskanslerinviraston tiedusteluun vastaamisessa.