Hyppää sisältöön

Tiedusteluihin vastaaminen

Diaarinumero: OKV/2763/10/2022
Antopäivä: 15.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Vantaan kaupungin huomiota hallintolaissa säädettyyn viranomaisen velvollisuuteen vastata tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä. 

Kaupunki ei ollut vastannut kantelijan kirjallisiin tiedusteluihin. Kaupunki oli pahoitellut menettelyään ja ilmoittanut korjaavansa menettelyään. Kaupunki oli ollut suoraan yhteydessä kantelijaan. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tämä oli hyvän hallinnon mukainen toimi asiassa, jossa kirjallinen vastaaminen on laiminlyöty.