Hyppää sisältöön

THL:n rokotetutkimuksiin liittyvät esteellisyyskäytännöt ovat asianmukaisia

Diaarinumero: OKV/2695/10/2022
Antopäivä: 21.9.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö terveydenhuolto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän käytäntöjä arvioida virkamiesten ja ryhmän jäsenten esteellisyyttä asianmukaisena.

Oikeuskanslerille tehdyn kantelun mukaan THL:n puolueettomuus vaarantuu, koska se harjoittaa rokotteisiin kohdistuvaa tutkimustoimintaa saman aikaisesti, kun se antaa samoja rokotteita koskevia rokotesuosituksia. Oikeuskanslerin mukaan THL:n rokotetutkimus on kansanterveyden ja terveysturvallisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Sitä koskevan tiedon on oltava mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää ja mahdollisia riskejä riippumattomuudelle on tärkeä tunnistaa. Oikeuskansleri arvio asiaa vain yleisellä tasolla, koska kantelussa ei esitetty muuta mahdollista syytä riippumattomuuden vaarantumiselle kuin se, että sama henkilö voi THL:ssa toimia asiantuntijatehtävissä koskien rokotesuosituksia ja samanaikaisesti harjoittaa rokotteisiin liittyvää tutkimustoimintaa. Kantelussa ei myöskään nimetty virkamiestä, jota esteellisyys erityisesti koskisi. 

THL:n lakisääteisiä tehtäviä ovat sekä tartuntatautien että rokotteiden tutkiminen ja niihin liittyvien asiantuntijasuositusten antaminen. Tutkimusta koskevat esteellisyyskysymykset liittyvät useimmiten tutkimuksen rahoitukseen tai muutoin taloudellisiin intresseihin. THL:n antaman lausunnon mukaan tässä on keskeistä se, että rokotetutkimuksen kannalta keskeiset asiantuntijat ovat pysyvissä työ- tai virkasuhteissa. Rokotetutkimus on myös ollut pääosin budjettirahoitteista. Intressiristiriitaa tutkimuksen ja suositusten välillä ei ole, sillä tutkimus voidaan toteuttaa ja julkaista rokotesuosituksista riippumatta. Yksittäinen henkilö ei myöskään voi antaa rokotesuosituksia. Rokotesuosituksille on joka tapauksessa olemassa lääketieteelliset ja kansanterveydelliset perusteet. 

Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos totesivat selvityksessään, että niiden tiedossa ei ole ollut riippumattomuuteen liittyviä ongelmatilanteita liittyen rokotetutkimuksiin ja rokotesuosituksiin. Selvitysten perusteella asiassa ei ilmennyt syytä tätä epäillä. Samoin esiin tuodut käytännöt ja THL:n sisäiset ohjeet esteellisyystilanteiden ennalta estämiseksi olivat asianmukaisia. 

Kantelija katsoi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) puolueettomuus vaarantuu sen vuoksi, että se harjoittaa rokotteisiin kohdistuvaa tutkimustoimintaa saman aikaisesti, kun se antaa samoja rokotteita koskevia rokotesuosituksia.  Asiasta pyydettiin selvitys sosiaali- ja terveysministeriöltä ja THL:lta. 

Oikeuskansleri katsoi, että rokotetutkimus on kansanterveyden ja terveysturvallisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Sitä koskevan tiedon on oltava mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Mahdollisia riskejä riippumattomuudelle on siten tärkeä tunnistaa. Kantelussa ei kuitenkaan esitetty muuta mahdollista syytä riippumattomuuden vaarantumiselle kuin se, että sama henkilö voi THL:ssa toimia asiantuntijatehtävissä koskien rokotesuosituksia ja samanaikaisesti harjoittaa rokotteisiin liittyvää tutkimustoimintaa.  Kantelussa ei myöskään nimetty ketään virkamiestä, jota esteellisyys erityisesti koskisi. Asiaa voitiin näin ollen arvioida vain yleisellä tasolla. 

Sekä tartuntatautien että rokotteiden tutkiminen ja niihin liittyvien asiantuntijasuositusten antaminen ovat tartuntatautilain nojalla THL:n lakisääteisiä tehtäviä.  Tutkimusta koskevat esteellisyyskysymykset liittyvät useimmiten tutkimuksen rahoitukseen tai muutoin taloudellisiin intresseihin. Tässä suhteessa olennaista oli, että THL:n lausunnon mukaan rokotetutkimuksen kannalta keskeiset asiantuntijat ovat pysyvissä työ- tai virkasuhteissa. Rokotetutkimus on myös ollut pääosin budjettirahoitteista. Intressiristiriitaa tutkimuksen ja suositusten välillä ei ole, sillä tutkimus voidaan toteuttaa ja julkaista rokotesuosituksista riippumatta. Yksittäinen henkilö ei myöskään voi antaa rokotesuosituksia. Rokotesuosituksille on joka tapauksessa olemassa lääketieteelliset ja kansanterveydelliset perusteet. 

Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos totesivat selvityksessään, että niiden tiedossa ei ole ollut riippumattomuuteen liittyviä ongelmatilanteita liittyen rokotetutkimuksiin ja rokotesuosituksiin. Asiassa ei ilmennyt selvitysten perusteella perusteltua syytä tätä epäillä. Samoin esiin tuodut käytännöt ja THL:n sisäiset ohjeet esteellisyystilanteiden ennalta estämiseksi olivat asianmukaisia.