Hyppää sisältöön

Terveystietojen salassapitovelvollisuus

Diaarinumero: OKV/375/1/2016
Antopäivä: 8.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Sairaalan kantelijalle lähettämän kirjeen lähettäjätietoihin oli sairaalan nimen ohella merkitty psykiatrian tulosalue. Hoitosuhteen laatu on henkilön terveystietona salassa pidettävä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti sairaalan huomiota velvollisuuteen huolehtia terveystietojen salassapidosta.