Hyppää sisältöön

Terveyshaitta-asiassa olisi tullut tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös

Diaarinumero: OKV/227/1/2017
Antopäivä: 4.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuntien ympäristöterveydenhuollon huomiota velvollisuuteen tehdä terveyshaittaa koskevassa asiassa muutoksenhakukelpoinen ja perusteltu päätös sekä noudattaa tähän liittyviä hallintolain säännöksiä.

Ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja oli tehnyt tarkastuksen jätteenpoltosta epäiltyjen henkilöiden osoitteessa kantelijoiden tekemän ilmoituksen perusteella. Tarkastuskertomusta käsitellyt ympäristöterveydenhuollon johtoryhmä oli katsonut, ettei jätteenpoltosta ollut sellaista näyttöä, että siitä aiheutuisi lähistöllä asuville terveyshaittaa. Johtoryhmä oli myös päättänyt, ettei asiaa ollut tarpeen viedä sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Kantelijat eivät olleet saaneet kirjallista ratkaisua vireille laittamaansa valvonta-asiaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ilmoituksen tekijän oikeusturva ei aina vaadi päätöksen tekemistä. Kuitenkin tässä tapauksessa, kun ilmoituksen tekijä ja viranomainen ovat erimielisiä haitan esiintymisestä tai sen poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, viranomaisen tulisi päättää vireille tuotu asia yksiselitteisesti ja antaa siitä tieto ilmoituksen tekijälle. Hallinnolle esitetty vaatimus toimenpiteisiin ryhtymiseksi tulisi ratkaista joko oikeudellisen kannanoton sisältävällä päätöksellä tai päätöksellä, jossa vaatimukset jätetään tutkimatta. Jos valvontaviranomainen katsoo, että enempiin toimenpiteisiin ei ole perusteita ryhtyä, sen olisi tehtävä siitä perusteltu päätös.