Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon menettely muistutuksen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2704/10/2021
Antopäivä: 11.7.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti kaupungin terveyskeskuksen huomiota hallintolain, julkisen hallinnon tiedonhallintalain ja potilaslain säännöksiin sekä Valviran ohjeisiin muistutuksen käsittelyssä.

Kantelija arvosteli terveyskeskuksen menettelyä muistutusten käsittelyssä. Kantelijan mukaan hän ei ole saanut vastausta kahteen terveyskeskukselle osoittamaansa muistutukseen. Terveyskeskus ei ole löytänyt muistutuksia, kun niitä tiedusteltiin sieltä. Toinen muistutus ei ilmeisesti ole saapunut terveyskeskukselle käsiteltäväksi kaupungin virastotalosta. Kantelija kertoo toimittaneensa terveyskeskukselle kolmannen muistutuksen, johon hän on saanut vastauksen vasta noin kolmen kuukauden kuluttua muistutuksen antamisesta.

Oikeuskanslerin mukaan terveyskeskus ei toiminut hallintolain ja julkisen hallinnon tiedonhallintalain mukaan, koska kantelijan muistutus, joka oli annettu terveyskeskukselle, oli ilmeisesti kadonnut. Terveyskeskus ei käsitellyt kantelijan kolmatta muistutusta potilaslain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, kun muistutukseen on vastattu vasta yli kolmen kuukauden jälkeen sen antamisesta. Terveyskeskuksen henkilöstön lomia ja sijaisuuksia ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena viivästykselle vastata muistutukseen kohtuullisessa ajassa. Terveyskeskus ei myöskään ole vastannut kantelijan tiedusteluihin asian käsittelystä hallintolain edellyttämällä tavoin.