Hyppää sisältöön

Tekijänoikeuslain muuttamisen yhteydessä puutteita kuulemisen järjestämisessä

Diaarinumero: OKV/303/10/2024
Antopäivä: 4.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri antoi kanteluratkaisun, jonka mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö ei noudattanut kaikkia lainvalmistelulle asetettuja vaatimuksia. Perustuslain 14 §:ssä suojataan osallistumisoikeus, johon liittyy myös lainvalmistelun avoimuus. Tekijänoikeuslain muuttamisen yhteydessä hallituksen esityksestä ei järjestetty yleistä kuulemistilaisuutta. Sidosryhmille järjestettiin kuulemistilaisuus ja varattiin mahdollisuus antaa myös kirjallinen lausunto. Kuulemistilaisuuteen valmistautumiseen ja kirjallisen lausunnon antamiseen varattu aika oli liian lyhyt, mutta ministeriön selvityksestä käy ilmi, että se oli varautunut antamaan lisäaikaa lausunnon antamiseen niille, jotka olisivat sitä pyytäneet. Vaikka laki käsitteli melko suppeaa aihetta ja sidosryhmät oli tunnistettu varsin luotettavasti, olisi hallituksen esityksestä pitänyt järjestää myös yleisempi lausumismahdollisuus.