Hyppää sisältöön

Tehtävään määräämismenettelystä tulisi olla määräykset työjärjestyksessä

Diaarinumero: OKV/967/1/2017
Antopäivä: 20.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että jos virastossa käytetään tehtävään määräämismenettelyä, olisi asiasta perusteltua määrätä selkeästi työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä tulisi olla määräykset menettelyn sisällöstä sekä tilanteista, joissa menettelyä käytetään. Näin pystytään varmistamaan, että tehtävään määräämismenettelyn ja virkaan nimittämisen käyttöalat ovat selkeät ja ennalta tiedossa.