Hyppää sisältöön

Tehtävään määräämismenettely

Diaarinumero: OKV/1872/10/2022
Antopäivä: 16.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä toimineen poliisivirkamiehen sekä rikosylikomisarion huomiota hyvän hallinnon mukaiseen perusteluvelvollisuuteen tehtävään määräämismenettelyssä. Kantelija arvosteli menettelyä, jossa poliisilaitos oli jättänyt viran täyttämättä, mutta tämän jälkeen määrännyt tehtävään erään toisen kyseistä virkaa aiemmin samaan aikaan hakeneen henkilön. 

Virkaan vaadittavia kelpoisuusvaatimuksia ei voi kiertää tehtävään määräyksellä. Tähän lähtökohtaan nähden tehtävämääräyksen antaminen henkilölle, jonka ei juuri aiemmassa viranhaussa katsottu täyttäneen tehtävän menestykselliseen hoitamiseen edellytettäviä vaatimuksia, ei ole hyvän hallinnon edellyttämän objektiivisuusperiaatteen ja avoimuuden mukaista. Apulaisoikeuskansleri totesi myös, että tehtävämääräystä koskeva päätös olisi tullut hallintolain mukaisesti perustella siltä osin, miksi henkilö voitiin määrätä tehtävään, vaikka tämä ei tehtävämääräysmenettelyä edeltäneessä virantäyttömenettelyssä täyttänyt tehtävän edellytykseksi asetettuja vaatimuksia.