Hyppää sisältöön

Tasapuolinen kohtelu opettajien palkkauksessa

Diaarinumero: OKV/710/1/2010
Antopäivä: 22.8.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys käsitys

Kaupunki oli maksanut opettajille luokanvalvojana toimimisesta erisuuruista palkkaa sen mukaan, mitä ainetta he opettivat, vaikka sanottu tehtävä kuitenkin oli samansisältöinen kaikille. Kaupunki oli perustellut menettelyään velvollisuudella noudattaa valtakunnallisen kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kaupungin menettely ei ollut perustuslain 6 §:n 1 momentin ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla tasapuolista. Viranhaltijoiden tasapuolisesta kohtelusta poikkeaminen on jälkimmäisen säännöksen mukaan mahdollista, jos se on perusteltua huomioon ottaen viranhaltijoiden tehtävät ja asema.  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ei ollut sanotunlainen peruste.  Kaupunki oli siten ilman lainmukaista perustetta toiminut vastoin perustuslain 6 §:n 1 momentissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n 3 momentissa säädettyä tasapuolisuusvelvoitetta. Sanotun sopimuksen toinen allekirjoittaja, Kunnallinen työmarkkinalaitos, oli toiminut virheellisesti hyväksyessään sopimuksen kysymyksessä olevat määräykset, jotka sellaisenaan olivat perustuslain 6 §:n 1 momentin ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n 3 momentin tasapuolisuusvelvoitteen vastaisia.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen huomiota lakimääräisen tasapuolisuusvelvoitteen noudattamisen tärkeyteen.