Hyppää sisältöön

Tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1623/21/2022
Antopäivä: 30.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä, jossa ehdotettiin tartuntatautilakiin säännöksiä koronavirusepidemian kiihtymisen varalta. Oikeuskansleri oli aiemmin tarkastanut esityksen ja katsonut, että sitä ei voida ilman jatkovalmistelua antaa eduskunnan käsiteltäväksi.

Esityksen mukaan kunta tai aluehallintovirasto voisi rajoittaa ravintoloiden toimintaa ja eräiden tilojen käyttöä muun muassa sillä perusteella, että rokotteiden teho olisi heikentynyt. Sääntely ei oikeuskanslerin mukaan täyttänyt täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Lisäksi oli arvioitava, soveltuiko tällainen päätöksenteon peruste kunnan ja aluehallintoviraston harkittavaksi.

Yrityksille ehdotettiin oikeutta korvaukseen, jos niiden tiloja suljettaisiin tai liiketoimintaa muuten merkittävästi rajoitettaisiin viranomaisten päätöksillä. Oikeuskansleri piti tarpeellisena, että ehdotuksen suhde valtionavustuksia koskevaan muuhun lainsäädäntöön ja valtion talousarvioon selvitetään.