Hyppää sisältöön

Tarkastuspyyntö olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1887/1/2017
Antopäivä: 15.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin hyvinvointitoimialan huomiota viranomaisen velvollisuuteen hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Kantelijan lähettämän henkilötietolain mukaisen rekisteritietojen tarkastuspyynnön käsittely kaupungin hyvinvointitoimialalla oli kestänyt yli puolitoista kuukautta. Viipyminen johtui virheestä tarkastuspyynnön käsiteltäväksi toimittamisessa kaupungin hallinnossa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Viranomaisen on pyrittävä järjestämään asioiden käsittely siten, että hallinnossa asioiva saa palveluja asianmukaisesti, ja viranhaltijoilla on velvollisuus hoitaa heille kuuluvat lakisääteiset tehtävät asianmukaisesti. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kantelijan tarkastuspyynnön käsittely ei ollut ollut asianmukaista eikä se ollut tapahtunut ilman aiheetonta viivytystä.