Hyppää sisältöön

Talousrikosyksikön johtajan virkaan nimittäminen

Diaarinumero: OKV/170/1/2011
Antopäivä: 23.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että virkanimitysmuistiossa oli puutteellisesti vertailtu hakijoiden ansioita ja ominaisuuksia. Muistio ei siten täyttänyt perustuslain 125 §:n perusteella viranhakijoiden pätevyysarvioinnille ja ansiovertailulle asetettavia vaatimuksia, eikä nimitystä ollut perusteltu hallintolain 45 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.