Hyppää sisältöön

Syyttäjän tekemä esitutkintapäätös tuomarin tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskeneessa

Diaarinumero: OKV/6/50/2012
Antopäivä: 6.8.2012
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Syyttäjänvirastolle oli tehty käräjätuomarin tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskeva tutkintapyyntö. Johtava kihlakunnansyyttäjä oli päättänyt, että asiassa ei toimiteta esitutkintaa.

Perustuslain mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies. Oikeuskansleri totesi, että syyttäjällä ei ollut asiassa ollut toimivaltaa ottaa kantaa esitutkinnan toimittamiseen. Hän kiinnitti johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että kihlakunnansyyttäjä ei tuomarin tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevassa asiassa ole esitutkintalaissa tarkoitettu syyttäjä.