Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentumisen huomioon ottaminen rikosasian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/371/1/2012
Antopäivä: 2.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Rikosasian ollessa käräjäoikeuden käsiteltävänä oli rikosten syyteoikeus vanhentunut. Käräjätuomari oli antanut vastaajalle haasteen pääkäsittelyyn, joka oli määrätty pidettäväksi vasta syyteoikeuden vanhentumisajankohdan jälkeen. Saadusta selvityksestä ei ilmennyt, että käräjäoikeus olisi saattanut syyteoikeuden vanhentumisajankohtaa vastaajan haasteen tiedoksi annettavaksi saaneiden toisen käräjäoikeuden haastemiesten tietoon. Asian arkistopäiväkirjan mukaan haasteen tiedoksiannon määräpäivä oli ollut syyteoikeuden vanhentumisajankohtaa myöhempi. Vastaajaa ei ollut saatu haastettua ennen pääkäsittelypäivää. Käräjätuomari oli määrännyt asialle uuden pääkäsittelypäivän ja antanut vastaajasta etsintäkuulutuspyynnön syyteoikeuden jo vanhennuttua.

Edellä kerrotusta ilmeni, että käräjätuomarilta oli jäänyt asiaa käsitellessään huomioon ottamatta syyteoikeuden vanhentumisen ajankohta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tämän huomiota syyteoikeuden vanhentumisajankohdan huomioon ottamiseen rikosasiaa käsiteltäessä.