Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/1515/1/2015
Antopäivä: 29.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Käräjäoikeus ei ollut rikosasiassa antanut haastetta tiedoksi vastaajalle ennen toissijaisen rangaistusvaatimuksen syyteoikeuden vanhentumista. Asian vireille tullessa aikaa syyteoikeuden vanhentumiseen oli kuitenkin ollut vain reilu kuukausi, mitä oli pidettävä kohtuullisen lyhyenä aikana. Menettelyn moitittavuutta arvioitaessa otettiin huomioon myös syylliseksi epäillyn edunvalvonnan tarpeesta aiheutuneet viivästykset. Tiedoksiantoasiakirjat olivat jääneet toimittamatta inhimillisen erehdyksen vuoksi. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota vanhentumisaikojen seuraamiseen ja tiedoksiantojen asianmukaiseen hoitamiseen.