Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/1896/1/2014
Antopäivä: 19.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin poliisi
Toimenpide: käsitys

Käräjäoikeus ei ollut asianomistajan yksin ajamassa rikosasiassa antanut haasteita tiedoksi vastaajille ennen syyteoikeuden vanhentumista. Asian vireille tullessa aikaa syyteoikeuden vanhentumiseen oli kuitenkin ollut vain alle kuukausi, mitä oli pidettävä kohtuullisen lyhyenä aikana. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota vanhentumisaikojen seuraamiseen ja haasteiden joutuisaan antamiseen.

Asian käsittelyaika poliisilaitoksella oli ollut yli puolitoista vuotta, mitä saattoi asian laatuun ja laajuuteen nähden pitää varsin pitkänä. Koska kantelun kohteena ollut asia ei ollut kuitenkaan vanhentunut sen ollessa poliisin käsittelyssä, apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää tutkinnanjohtajan huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen ja asianomistajan tosiasiallisiin mahdollisuuksiin saattaa asia itse vireille tuomioistuimessa, jos esitutkintaa ei aloiteta.