Hyppää sisältöön

Syyteharkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/664/1/2011
Antopäivä: 2.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Syyteharkinta-asian käsittely oli kestänyt syyttäjänvirastossa lähes puolitoista vuotta. Olennaista oli, että asian käsittely oli jaettu kihlakunnansyyttäjän hoidettavaksi vasta yli kymmenen kuukautta sen jälkeen kun asia oli saapunut syyttäjänvirastoon. Asia oli siis ollut ilman käsittelijää kyseisen yli kymmenen kuukauden ajan. Hankitussa selvityksessä arveltiin, että syy tähän viiveeseen olisi ollut syyttäjänviraston organisaation uudelleen järjestely ja syyttäjänviraston muutto, joka oli tapahtunut samaan aikaan kun syyteharkinta-asia oli saapunut syyttäjänvirastoon. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kyse oli viipymisestä eikä sitä voitu pitää hyväksyttävänä, ja piti hyvin ongelmallisena sitä, että syyteharkinta-asia oli tapauksessa jäänyt syyttäjänvirastossa yli kymmenen kuukauden ajaksi ilman käsittelijää. Apulaisoikeuskanslerin mukaan myös mahdollisten syyttäjänvirastoa koskevien organisaatiomuutosten taikka muiden toimitilojen tai toimintatapojen muutosten yhteydessä on varmistuttava siitä, että syyteharkinta-asiat eivät jää ilman käsittelijää ja että asioiden käsittelyn joutuisuudesta tällaisissa tilanteissa huolehditaan.

Syyttäjänvirasto oli sittemmin yhdistynyt toisen syyttäjänviraston kanssa uudeksi syyttäjänvirastoksi. Apulaisoikeuskansleri saattoi uuden syyttäjänviraston tietoon syyteharkinta-asian käsittelyn viipymisestä esittämänsä näkemykset.