Hyppää sisältöön

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan menettely

Diaarinumero: OKV/1273/1/2011 OKV/1329/1/2011 OKV/111/1/2012
Antopäivä: 6.11.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: huomautus

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa oli luostarin ohjesääntöön nojautuen vapauttanut luostarin johtajan tehtävästään.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ortodoksisesta kirkosta annetun lain nimenomaisten säännösten mukaan 1) luostarissa on johtokunta, jonka jäsenet luostarin jäsenet valitsevat (70 §), 2) luostarin jäsenet valitsevat myös luostarin johtajan, joka toimii johtokunnan puheenjohtajana (69-70 §), 3) johtajan tehtävä on elinikäinen (69 §),   4) luostarin tehtävistä, hallinnosta ja toiminnasta määrätään luostarin ohjesäännössä (71 §). Luostarin ohjesäännön määräykset piispan oikeudesta panna luostarin johtaja viralta tai vapauttaa hänet tehtävästään ovat siten mitättömiä, koska ne ovat ristiriidassa muun muassa luostarin johtajan tehtävän elinikäisyyttä koskevan säännöksen kanssa. Laissa säädetty luostarin toimintaa koskeva yleinen ohjaus- ja valvontavalta ei myöskään oikeuta piispaa toimimaan vastoin lain säännöksiä.

Arkkipiispa toimi siten virheellisesti ja lain vastaisesti vapauttaessaan luostarin johtajan tehtävästään. Lisäksi arkkipiispan pyrkimykset kytkeä sanottuun virheelliseen toimintaansa luostarin johtokunta olivat ristiriidassa kirkkojärjestyksen kanssa.

Apulaisoikeuskansleri antoi arkkipiispalle huomautuksen vastaisen varalle hänen ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen vastaisesta menettelystään.