Hyppää sisältöön

Suomen kielen käyttäminen yliopiston opintosuorituksissa

Diaarinumero: OKV/1708/1/2018
Antopäivä: 28.10.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti Turun yliopiston huomiota opiskelijan oikeuteen käyttää opintosuorituksessaan suomen kieltä sekä siihen, että kantelija oli yhteydenotoissaan yliopiston henkilöstöön selkeästi ilmaissut tyytymättömyytensä opintosuorituksen arvosteluun. Yliopiston olisi tämän vuoksi tullut käsitellä kantelijan viesti oikaisuvaatimuksena ja antaa siihen päätös.

Kantelussa todettiin, että eurooppaoikeuden opintojaksossa oli opinto-oppaan mukaan mainittu suoritustavaksi kirjallinen tentti, jonka voi suorittaa englanniksi tai suomeksi. Luentojen yhteydessä oli järjestetty lisäksi vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, joista sai lisäpisteitä tenttiin. Nämä tehtävät on kuitenkin voinut tehdä vain englanniksi, eikä tästä ollut mainintaa opinto-oppaassa. Kantelija oli lisäksi ilmoittanut olevansa tyytymätön tehtävien arvosteluun, mutta hänen oikaisupyyntöönsä ei ollut annettu päätöstä.