Hyppää sisältöön

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehty puolustusyhteistyösopimus (DCA)

Diaarinumero: OKV/855/21/2024
Antopäivä: 10.4.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi ulkoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Esitys on varsin huolellisesti laadittu ja edustaa pääosin hyvää lainvalmistelutapaa. 

DCA-sopimus tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloille annettaisiin monenlaista toimivaltaa Suomessa, jolloin vaikutuksia kotimaiseen valtiosääntöön sekä perusoikeuksiin on arvioitava huolellisesti. Erityisesti sopimuksen 6, 11 ja 12 artiklat ovat jännitteisessä suhteessa perustuslain kanssa. On syytä huomata, että sopimuksen aiheuttamat rajoitukset Suomen täysivaltaisuuteen olisivat pitkäaikaisia, sillä sopimus olisi voimassa kymmenen vuotta. Sen jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassaolevana, mutta olisi irtisanottavissa.

Oikeuskansleri katsoi, että hallituksen esitystä on täydennettävä niin, että siitä ilmenee vielä tarkemmin ne velvoitteet, joihin Suomi sopimuksella sitoutuu. Esimerkiksi sopimuksen 12 artiklan mukainen rikosoikeudellisen tuomiovallan siirto USA:lle herättää avoimia kysymyksiä, joihin hallituksen esityksessä olisi hyvä ottaa kantaa. Hallituksen esitys tullee muodostumaan merkittäväksi oikeuslähteeksi sopimuksen yksityiskohtia tulkittaessa, mikä myös osaltaan asettaa vaatimuksia perusteluiden kattavuudelle.