Hyppää sisältöön

Summaaristen riita-asioiden keskittäminen

Diaarinumero: OKV/13/20/2017
Antopäivä: 9.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon työryhmämietinnöstä, jossa ehdotettiin summaaristen riita-asioiden keskittämistä tiettyihin käräjäoikeuksiin ja sähköisen asioinnin lisäämistä niiden käsittelyssä. Summaarisiksi kutsutaan kirjallisesti käsiteltäviä riidattomia riita-asioita.

Apulaisoikeuskansleri ei nähnyt keskittämisessä ongelmia perus- ja ihmisoikeuksien tai muutoin osapuolten oikeuksien toteutumisen kannalta. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että laissa ei säädettäisi riittävän tarkasti poikkeustilanteista, joissa kantaja voisi saattaa asian vireille muuten kuin sähköisesti. Myös ehdotus sähköisen viestin saapumisaikaa koskevasta muutoksesta vaatisi apulaisoikeuskanslerin mukaan vielä pohtimista.

Apulaisoikeuskansleri näki lisäksi ongelmallisena käytännön, jolla riitaiseksi muuttuneen asian käsittelyä voisi jatkaa summaarisen käsittelyn perusteella valikoituneessa käräjäoikeudessa. Apulaisoikeuskansleri totesi myös, että summaarisia asioita käsittelevien käräjäoikeuksien valinta tulisi perustella.