Hyppää sisältöön

Sovelletun säännöksen ilmoittaminen esitutkintapäätöksessä

Diaarinumero: OKV/426/10/2020
Antopäivä: 13.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys muu toimenpide

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi poliisilaitoksen rikosylikonstaapelin tietoon käsityksensä rikosylikonstaapelin tutkinnanjohtajana kantelijan asiassa tekemän esitutkintapäätöksen puutteellisuudesta. Rikosylikonstaapelin tekemässä päätöksessä ei ollut esitutkintalaissa edellytetyllä tavalla ilmoitettu sen perusteena ollutta säännöstä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi esitutkintapäätöksen oikeudellisen perusteen merkitsemisen päätökseen lisäävän ratkaisun ulkoista kontrolloitavuutta, mutta saattavan olla jossakin tapauksessa lisäksi merkityksellinen tutkinnanjohtajan oman itsekontrollin kannalta. Hänen mukaansa lainkohdan ilmoittaessaan tutkinnanjohtaja tulee samalla lähtökohtaisesti jäsentäneeksi myös itselleen ratkaisunsa oikeudellisen luonteen eli muun ohella sen, onko kyse tutkinnan aloittamatta jättämisestä vai jo aloitetun tutkinnan päättämisestä.