Hyppää sisältöön

Sosiaaliasiamiehen riippumattomuus turvattava

Diaarinumero: OKV/192/1/2019
Antopäivä: 23.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelussa arvosteltiin sijaisuusjärjestelyjä sosiaaliasiamiehen poissaolojen aikana. Kuntayhtymässä sosiaaliasiamiehen sijaisuuksia oli hoitanut kuntayhtymän johtaja, jolla oli muodollinen pätevyys tehtävään.

Sosiaaliasiamiehestä ja hänen tehtävistään säädetään sosiaalihuollon asiakaslaissa. Lain esitöissä on korostettu sosiaaliasiamiehen tehtävän riippumattomuutta ja lakia koskevaa hallituksen esitystä valmisteltaessa harkittiin muun muassa asiamiehen tehtävän sijoittamista erilleen kunnan organisaatiosta riippumattomuuden varmistamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta vastuullinen kuntayhtymän johtaja ei voi uskottavasti toimia sosiaaliasiamiehen tehtävässä ilman, että hänen riippumattomuutensa ja itsenäisyytensä hoitaa tehtävää voisi vähintäänkin ulkoapäin tarkasteltuna tulla kyseenalaistetuksi.

Apulaisoikeuskansleri saattoi sosiaaliasiamiehen tehtävän riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta esittämänsä näkemyksensä sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tietoon. Lisäksi hän kiinnitti kuntayhtymän huomiota siihen, että kyseiset seikat on huomioitava myös hoidettaessa sosiaaliasiamiehen sijaisuuksia. Hän saattoi päätöksensä myös sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan viimeistään 29.10.2020 toimenpiteistään, joilla se pyrkii varmistamaan sosiaaliasiamiestoiminnan luotettavuuden ja riippumattomuuden.