Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriön menettely tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/60/10/2024
Antopäivä: 4.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota hallinto- ja julkisuuslain noudattamiseen tiedusteluihin ja asiakirjapyyntöihin vastaamisessa.  Sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut vastannut kohtuullisessa ajassa kantelijan tiedusteluun eikä toimittanut kantelijalle asiakirjaa julkisuuslain mukaisessa määräajassa.