Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriön menettely lainvalmistelussa ja valtiosopimusasian esittelyssä

Diaarinumero: OKV/2766/70/2020 OKV/2104/70/2021
Antopäivä: 21.7.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan sosiaali- ja terveysministeriön menettelyn sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan hallituksen esityksen valmistelussa ja valtiosopimusasian esittelyssä tasavallan presidentille.

Oikeuskansleri saattoi ministeriön tietoon näkökohtia sidosryhmien tasapuolisen kuulemisen, hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimuksista lainvalmistelussa sekä lainvalmistelutyön johtamisesta. Hallituksen esityksessä arvioitiin sen vaikutuksia yksittäiseen sopimukseen. Ministeriö ei kuitenkaan pyytänyt lausuntoa suoraan kaikilta sopimuksen osapuolilta eikä varmistanut, että osapuolet tiesivät ministeriön julkaisemasta lausuntopyynnöstä. Lisäksi eduskunnan hyväksymisen ja lain vahvistamisen jälkeen laissa havaittiin virheitä, jotka olivat johtuneet liian tiukasta aikataulusta lainvalmistelussa.

Oikeuskansleri kiinnitti ministeriön esittelijän huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen esittelylistojen laatimisessa ja tarkastamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä Suomen ilmoitus valtiosopimuksen määräysten soveltamisesta esiteltiin tasavallan presidentille eri muodossa kuin eduskunta oli sen hyväksynyt.