Hyppää sisältöön

Sisäministeriön lainvalmistelussa liian lyhyitä lausuntoaikoja

Diaarinumero: OKV/608/10/2024
Antopäivä: 14.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri katsoi kanteluratkaisussaan, että sisäministeriö oli antanut liian lyhyen lausuntoajan hallituksen esitysluonnoksille rajamenettelyn käyttöönotosta, kansalaisuuslain asumisaikaa koskevista uudistuksista, oleskelulupasäännösten uudistuksesta sekä teknologian käytön lisäämisestä rajavalvonnassa. 

Säädösvalmistelun kuulemisohjeessa määritelty kuuden viikon kuulemisaika ei ole ehdottomasti oikeudellisesti sitova, vaan ministeriöllä on harkintavaltaa. Ministeriöllä on kuitenkin velvollisuus perustella tavanomaista lyhyempi kuulemisaika. Hyväksyttäviä syitä poiketa kuulemisohjeesta voivat olla esimerkiksi oikeudellinen välttämättömyys ja oikeudellisista syistä johtuva kiire lainsäädännön valmistelussa, välttämätön taloudellinen syy tai kansallisen turvallisuuden suojaamisesta johtuva kiireellinen syy. 

Oikeuskansleri totesi, että esitysluonnoksissa ei ollut esitetty hyvää lainvalmistelutapaa määrittelevissä lainvalmisteluohjeissa tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä poiketa hyvän lainvalmistelutavan mukaisesta lausuntoajasta. Tältä osin sisäministeriö ei siis ollut noudattanut hyvää lainvalmistelutapaa. Sisäministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että lausuntoajat ovat riittävän pitkiä.