Hyppää sisältöön

Sisäministeriön kansliapäällikön nimityksessä ei huomautettavaa

Diaarinumero: OKV/133/1/2020, OKV/140/1/2020 ja OKV/144/1/2020
Antopäivä: 7.4.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskansleri ei ryhtynyt toimenpiteisiin sisäministeriön kansliapäällikön nimityksestä tehtyjen kantelujen johdosta. Kanteluissa epäiltiin, että nimitys tehtiin poliittisin perustein. Oikeuskanslerin mukaan asiassa ei ilmennyt, että valtioneuvosto olisi ylittänyt harkintavaltansa tai käyttänyt sitä väärin.

Oikeuskansleri valvoo virkanimitysasioissa nimitysmenettelyn lainmukaisuutta, mutta ei voi ottaa kantaa siihen, kuka viran kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävistä hakijoista tulisi nimittää virkaan. Nimityspäätöksen tekijän harkinnassa on, miten valinnassa painotetaan viran tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita. Valtion ylimpiä virkoja täytettäessä nimittäjän harkintavaltaan kuuluu muun muassa tulevien johtamishaasteiden ja niiden edellyttämien valmiuksien arviointi sekä valmiuksien painotusten valinta.