Hyppää sisältöön

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Twitter-viestinnän asianmukaisuus

Diaarinumero: OKV/253/10/2020
Antopäivä: 19.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri esitti käsityksensä siitä, miten poliisilaitoksen viestien asiayhteys, tausta ja tarkoitus sekä alkuperä on tuotu Twitter-viestinnässä esille. 

Kantelijan mukaan poliisin käyttämät ilmaisut Twitter-viestinnässä olivat epäasianmukaisia.

Apulaisoikeuskansleri otti arvioinnissaan huomioon muun muassa Twitter-viestipalvelun viestinnän puhekielisen luonteen sekä sen, että kantelussa tarkoitettu poliisilaitoksen Twitter-maraton oli ollut ajallisesti selkeästi rajattu ja teemaltaan poikkeava. Twitter-maratonista oli kerrottu etukäteen myös yleisölle eikä viesteissä vaarannettu henkilöiden yksityisyyttä. Poliisitoimen arkeen kuuluu hallinnonalansa asioista ja ilmiöistä tiedottaminen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. Sananvapaus kuuluu myös virkamiehille.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan olisi ollut hyvä tuoda selkeästi esille se, että kaikkien viestien sanavalinnat eivät olleet poliisin omia, vaan osa oli lainattu hätäkeskusviesteistä. Asiayhteydestään irrotettuina, mutta poliisiin yhdistettyinä ne saattoivat antaa aihetta väärinkäsityksille. Tämän välttämiseksi viestien asiayhteyden, taustan ja tarkoituksen sekä alkuperän esiintuomiseen olisi Twitter-viestinnässä tullut kiinnittää erityistä huomiota.