Hyppää sisältöön

Sikainfluenssarokotteen hankinta

Diaarinumero: OKV/1480/1/2009 OKV/1576/1/2009 OKV/1567/1/2010 OKV/1569/1/2010 OKV/1570/1/2010 OKV/1575/1/2010 OKV/1576/1/2010 OKV/1577/1/2010 OKV/1578/1/2010 OKV/1582/1/2010 OKV/1584/1/2010 OKV/1585/1/2010 OKV/1586/1/2010 OKV/1587/1/2010 OKV/1590/1/2010 OKV/1595/1/2010 OKV/1597/1/2010 OKV/1608/1/2010 OKV/1610/1/2010 OKV/1611/1/2010 OKV/1612/1/2010 OKV/1623/1/2010 OKV/1624/1/2010 OKV/1638/1/2010 OKV/1639/1/2010 OKV/1640/1/2010 OKV/1651/1/2010 OKV/1652/1/2010 OKV/1653/1/2010 OKV/1654/1/2010 OKV/1661/1/2010 OKV/1662/1/2010 OKV/1691/1/2010 OKV/1695/1/2010 OKV/1714/1/2010 OKV/1718/1/2010 OKV/1794/1/2010 OKV/1795/1/2010 OKV/1796/1/2010 OKV/1797/1/2010 OKV/1798/1/2010 OKV/233/1/2011 OKV/256/1/2011 OKV/262/1/2011 OKV/273/1/2011 OKV/281/1/2011 OKV/286/1/2011 OKV/322/1/2011 OKV/346/1/2011 OKV/370/1/2011
Antopäivä: 14.8.2011
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö terveydenhuolto
Toimenpide: muu toimenpide muu toimenpide

Oikeuskanslerinvirastoon saapuneissa kanteluissa arvosteltiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (jäljempänä THL) menettelyä influenssa A-viruksen alatyyppiä (H1N1)v vastaan hankitun rokotteen (jäljempänä sikainfluenssarokote) hankinnassa. Kanteluissa oli kysymys muun ohella THL:n puolueettomuudesta rokotteen hankinnassa. Käytettävissä olleesta selvityksestä ei käynyt ilmi sellaista, että sikainfluenssarokotteen hankintaa asiantuntijana valmistelleet THL:n virkamiehet tai hankintapäätöksen esitellyt ja tehnyt sosiaali- ja terveysministeriön virkamies olisivat toimineet rokotteen hankinta-asiassa esteellisinä. Asiaa selvitettäessä kävi kuitenkin ilmi, että yksi asiantuntijana kuultu virkamies oli aikaisempina vuosina osallistunut muun muassa sen lääkeyhtiön kustantamana erilaisiin asiantuntijatapaamisiin, seminaareihin ja kongresseihin, jolta sikainfluenssarokote hankittiin. Oikeuskansleri totesi, että virkamiehen ulkopuolisen tahon, kuten lääketeollisuuden, kustantamana erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen voi herkästi luoda luottamusta virkatoimien puolueettomuuteen vaarantavan asetelman, mikäli virkamies joutuu virkatehtävissään osallistumaan päätöksentekoon, joka koskee kustantajatahoa. Sen vuoksi oikeuskansleri piti aiheellisena kiinnittää THL:n huomiota siihen, että sen olisi hyvä arvioida vastaisen varalle, miten lääketeollisuuden järjestämiin tilaisuuksiin osallistuminen hoidetaan.

Asiassa oli kysymys yksittäisiä virkamiehiä koskevan esteellisyyskysymyksen lisäksi myös yleisestä viranomaistoimintaa kohtaan tunnettavasta luottamuksesta ja viranomaistoiminnan puolueettomuudesta. Asiaa käsiteltäessä kävi ilmi, että THL tekee rokotetutkimusta, jota rahoittavat muun muassa yksityiset lääkeyhtiöt, minkä lisäksi THL toimii rokoteasioissa asiantuntijaviranomaisena ja tekee hankintapäätöksiä rokotteista. Sekä THL että sitä ennen Kansanterveyslaitos olivat kiinnittäneet huomiota mahdolliseen ristiriitaan sen lääkeyhtiöiltä saamaan tutkimusrahoitukseen perustuvan tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävän sekä rokotehankinnoista vastaavan hankintayksikön tehtävien välillä. Oikeuskansleri katsoi, että THL:n toiminnan hankintapäätösten tekijänä ja asiantuntijana on oltava toimintaa ulkoapäinkin tarkastellen uskottavasti puolueetonta ja riippumatonta. Edelleen hän totesi, että tilanne ei ole ristiriidaton. Koska on olemassa vaara, että lääkeyhtiöiden antama rahoitus saattaa heikentää yleistä luottamusta THL viranomaistoimintaa kohtaan sekä hankinnoista päättävänä tahona että asiantuntijana, oikeuskansleri piti perusteltuna saattaa asiasta päätöksessään tekemänsä havainnot sosiaali- ja terveys¬ministeriön tietoon ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan viimeistään 30.3.2012 millaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin havainnot ovat antaneet aihetta.