Hyppää sisältöön

Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta

Diaarinumero: OKV/1058/1/2010
Antopäivä: 14.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelijan lapsi oli otettu huostaan ja sijoitettu sijaisperheeseen. Kantelija oli kertomansa mukaan toistuvasti ilmaissut sosiaaliviranomaisille tyytymättömyyteensä siihen, kuinka usein ja millä tavoin hän sai pitää lapseen yhteyttä. Sosiaaliviranomaisten antaman selvityksen mukaan kantelijan ja lapsen välisistä tapaamisista oli sovittu kantelijan kanssa yhteisymmärryksessä lukuun ottamatta yhtä kertaa, jolloin kantelijalle oli annettu yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös.  Lapsen asiakassuunnitelmiin oli kuitenkin kirjattu, että kantelija oli toivonut tiheämpiä ja laajempia tapaamisia. Niihin ei sen sijaan ollut kirjattu sitä, millainen kantelijan eriävä mielipide oli ollut eikä niistä myöskään ilmennyt, että asiakkaalle olisi annettu ohjausta ja neuvontaa oikeudesta saada yhteydenpidon rajoittamisesta muutoksenhakukelpoinen päätös.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota velvollisuuteen tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta, antaa asiakkaalle muutoksenhakumahdollisuutta koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä velvollisuuteen kirjata asiakassuunnitelmaan riittävän yksityiskohtaisesti asiakkaan esittämä eriävä mielipide ja asiakkaalle asiassa annettu ohjaus ja neuvonta.